Pik salla

मला वागी पिका बाबत माहिती द्या

राजू जी काय माहिती हवी आहे ती टाका त्या नुसार माहिती देण्यात येईल.