Papi

यावर कोणती फवरणी करावी

2 Likes

किती झाडे आहेत अशी

250 झाड आहे

वाग सेड आळी साठी काय फवारणी कराव

वाग सेड आळी साठी कोनती फवरनी कराव

6 झाडे पिवळी आहेत 1 झाड वाळले आहे

काय फवारणी करावी

काय फवारणी करावी