Pane karapat Abet

pane karapat Abet mabuti dya

एक दोन अशी ताटे उपटून बघा जर मुळ्या खोडावर पांढरा थर असेल तर मूळ कुज् म्हणता येईल. किंवा नसेल तर मर रोग.
मर रोगावरील नियंत्रणाचे उपाय आपल्या ऍप मध्ये पेस्ट व रोग लायब्ररी मध्ये सविस्तर देण्यात आलेले आहे.