Mosambi rogon par upay

mosambi par kid par aushadhi bataye

पाने गुंडळणार्या अळी नियंत्रणासाठी Quinolphos २५%ec @३० मिली प्रती दहा लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

thank you sir :pray: