Mosambi ke patto par nag adi hai

mosambi ke ped patto par kid hai

kupaya upay sanga mosambi var nag adi ahe

Lemon butter fly म्हणतात या अळी ला नियंत्रणासाठी quinolphos २५%ec @३० मिली प्रती दहा लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

dhanyawad saheb tumcha abhari ahe…:pray: