Mosambi ka rog

mosambi par chidkav hetu upay bataye nag kida hai