Mirachivar.vyaras Ahi upay sanga

Mirachivar.vyaras Ahi upay sanga.

बेनेविया (Cyantraniliprole १०.२६% od)@३५ मिली/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.