Mava pdla

yasathi kay upaa krava

मावा किडीच्या नियंत्रण करिता अलिका @१० मिली /१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.