Mava padla

yasathi Kon aushadh favarni karavi

** मावा रस शोषक कीड नियंत्रण** करिता थायमेथॉक्झाम २५% डब्लू जी @५ ग्रॅम/ फ्लोनिकअमाईड (उलाला) ५०% WG @५ ग्रॅम/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.