Limbu

अळी नियञण व हस्त बहार नियोजन या विषयावर मार्गदर्शन करावे.

पाने गुंडळणारी अळी आहे.
उर्वरित प्रतिक्रिया फोन द्वारे देण्यात आलेली आहे.