Lemen

kid Aahe Kay kera vae ber Sanga

गोविंद जी तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे मागील पोस्ट द्वारे देण्यात आलेली आहे.