Kud

kud aage konta upay krava

पीक 70-80 दिवसाच्या अवस्थेत असेल किंवा 50%शेंगा भरणी अवस्थेत असेल तर फवारणीची आवश्यकता नाही.