Krupaya margdarshan kara

mirchi che khod budajavlun tutun jat ahe

गोगलगाय असू शकतात.
कृपया अधिक माहिती करता पिकांचे फोटो अपलोड करा.