Konti favarni karavi

स्प्रे कौन सा

सूक्ष्म अन्नद्रव्ये २० ग्रॅम@ + झायनेब ७०% (झेड-७८) @३० ग्रॅम/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.