Konte ovshid

shalutla tanshik vaprlane

२-४-D ची फवारणी केली काय

असं कसं काय झालं कापूस याला लाल्या रोग पण म्हणता येत नाही

२% युरिया + २%DAP आणि 100 ग्रॅम गूळ प्रती दहा लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.