Konta Rog( Vairas )ahe

kapus pikichi asha parkare zhade zhale ahe tyavar Upay Kay ahe