Konta favara kadhu plz guide

pan kharab zale aahet.