Kobi niyojan

kobi lagvad 4 divas adhi keli ahe
pudhil sagalya goshti che niyojan sanga

फोटो अपलोड करत चला त्यानुसार मार्गदर्शन करण्यात येईल