Kitne din mein Rupa lagaya dhan ko

Dhyan karo par kitne din bad lagaya jata hai uski vidhi bataen