Kitak nasak phawani

soyabean kitak nasak phawani 3

तिसरी फवारणी मध्ये इमामेक्टीन बेन्झोएट @५ ग्रॅम + ०.५२.३४ @५० ग्रॅम/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.