Kid

soybean var kid aahe koncha wpay karu

सारिका जी सोयबीन आता काढणी अवस्थेत आहे. फवारणीची आवश्यकता नाही.