Kid

kid aahe konta upay kraba

पाने खाणाऱ्या अळीचे प्रादुर्भाव दिसून येत आहे. नियंत्रण करिता २ ) क्लोरोअंँट्रानीलीप्रोल ९.3 %+ लॅमडा सायहॅलोथ्रीन ४.६ % ZC (अॅँप्लीगो )@१० मिली/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
पिक ५० % शेंगा भरणी अवस्थेत असेल तर फवारणी करणे टाळावी.