Kid

kid Ashe konta upay krava

सध्या पाने खाणारी अळी उंट अळी व मावा या किडीचे प्रादुर्भाव झालेला आहे. एकत्रित नियत्रण करिता क्लोरोअंँट्रानीलीप्रोल ९.3 %+ लॅमडा सायहॅलोथ्रीन ४.६ % ZC (अॅँप्लीगो )@१० मिली/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.