Kid

kid aahe konta upay krava

पाने खाणाऱ्या अळीचे प्रादुर्भाव दिसून येत आहे.
नियंत्रण करिता क्लोरोअंँट्रानीलीप्रोल ९.3 %+ लॅमडा सायहॅलोथ्रीन ४.६ % ZC (अॅँप्लीगो )@१० मिली/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.