Kid

udid pikavar kesal aali padali aahe

#Tussock moth caterpillar हि उडीद पिकावरील खूप कमी प्रमाणात आढळणारी कीड आहे. या कीडीचा पिकावर फारसा प्रादुर्भाव होत नाही.