Kid

soyabon car mava aahe konta upya krava

सोयाबीन वरील मावा इतर रस शोषक कीड व पाने खाणारी कीड नियंत्रण करिता थायमेथॉक्झाम १२.६ + लॅमडा सायहॅलोथ्रीन ९.५% ( अलिका)@१० मिली + अमिनो असिड @३० मिली /१० लिटर पाण्यात निसळून फवारणी करावी.