Kid

soyabin aahe kontaupya kravs

सोयाबीन वरील रस शोषक कीड व पाने खाणारी कीड नियंत्रण करिता थायमेथॉक्झाम १२.६ + लॅमडा सायहॅलोथ्रीन ९.५% (अलिका)@१० मिली + अमिनो असिड @३० मिली /१० लिटर पाण्यात निसळून फवारणी करावी.