Kid

kid aage konta ulta krava

सोयाबीन वरील रस शोषक कीड (मावा व पांढरी माशी) व पाने खाणारी कीड नियंत्रण करिता अलिका @१० मिली + अमिनो असिड @३० मिली /१० लिटर पाण्यात निसळून फवारणी करावी.