Kid

kid आहे कोणता उप्या करावं

टाकुमी @१० ग्रॅम किंवा कोराजन @३ मिली/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.