Kid

kid only aahe Kon up at krava

सध्या सोयबीन पिक फुलोरा व शेंगा भरणी अवस्थेत आहे. फेम @१० मिली + ०.५२.३४ @५० ग्रमॅ/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.