Kid

syabin var kid pdli aahe konta uoay krava

सध्या बऱ्याच प्रमाणात चक्री भुंगा व पाने खाणाऱ्या अळीचे प्रादुर्भाव दिसून येत आहे.

नियंत्रण करिता २ ) क्लोरोअंँट्रानीलीप्रोल ९.3 %+ लॅमडा सायहॅलोथ्रीन ४.६ % ZC (** अॅँप्लीगो )** @ १० मिली किंवा इथीअॉन ५० % इसी @ २० मिली /१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
टीप : सोयबीन फुलोरा अवस्थेत असेल तर कोराजन ची निवड करावी.