Kid

kid pali aahe konta upya krava

अम्प्लीगो @१० मिली किंवा कोराजन @३ मिली /१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.