Kid

kud phlr aahe kinte krava

प्रतिक्रिया देण्यात आलेली आहे.