Kid

soyabin pivli pdli ashe konta upya krava

सोयाबीन बद्दल माहिती विचारलेले आहात आणि डाळिंब पिकाचे फोटो अपलोड केलेला आहे.
कृपया योग्य पिकाचे फोटो अपलोड करावे त्यानुसार मार्गदर्शन केले जाईल.