Kid vishyi mhti

aali pdli aahe konta udya krave

साध्या बऱ्याच प्रमाणात चक्री भुंगा व पाने खाणाऱ्या अळीचे प्रादुर्भाव दिसून येत आहे.
नियंत्रण करिता २ ) क्लोरोअंँट्रानीलीप्रोल ९.3 %+ लॅमडा सायहॅलोथ्रीन ४.६ % ZC (अॅँप्लीगो )@१० मिली किंवा इथीअॉन ५० % इसी @२० मिली /१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.