Keli

1.5 varshachi sendriy keli ahe faldharna kadhi hote

तुम्ही कोणत्या जातीची लागवड केलेली आहे जातीनुसार फळधारनेचा कालावधी ठरलेला आहे.
लागवडीनंतर 10 ते 12 महिन्‍याच्‍या अवधित झाडावर लॉगर येऊ शकतो. बसराई जातीचे लोंगर 7 ते 12 महिन्‍यात बाहेर पडतात. वाल्‍हा जातीत 6 ते 7 महिने लागतात. लालवेची, सफेदवेलची व मुठळी जाती 9 ते 13 महिने लागतात. तर लालकेळीस लॉंगर येण्‍यास 14 महिने लागतात