Keet wa pilapan ko keise roke

soyabeen me pilapan Or keet lga hai jisse fhasal kharab ho rha hai