Kay upay karava

kay vapara ve khup diwasapasun pan zada suru ahe

कुंडीतून बाहेर काढून लावा.