Kapashi

कपाशी लागवड झाल्यावर किती दिवसानि फवारणी करावी

कीड व रोग यावर अवलंबून असते फवारणीचे नियोजन.
जर रोग व किडींचे प्रादुर्भाव नसेल तर फवारणी करणे शक्यतो टाळावे.