Kandyala peel padlele upay kay

kandyala peel padun pane vakdee padlelee ahet

प्रतिक्रिया देण्यात आलेली आहे.