Kandvar rog padlay

kandyavar rog padun pat vakdee zalee ahe upay kay

@ फोटो अपलोड करा