Kanda

kandyache bhav sthir rahtil ka vadtil…?

भाव सध्या स्थिर राहतील पण डिसेंबअखेर काढणीला आलेले कांदे मुळे दर कमी जास्त होतील.