Kanda biyane perneagodar konte tan nashak vaprave

Kanda biyane perneagodar konte tan nashak vaprave

बाजारात गोल या नावाने तणनाशक भेटते कांदे साठी oxyfluorfen हा घटक आहे त्या मध्ये पेरणी पूर्वी वापरू शकता.