Jod Kanda hou naye upay

Kanda fugvani sathi upay

कांदा फुगवणी साठी 0:0:50@60ग्रॅम /१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
१० दिवसात दोन फवारणी चे नियोजन करावे.