Ilinya patti ko katti hai

ilinya Patti ko katti hai. kisan Subhash durve Gram jilapur post pindraibutte th kurai dist seoni mp

1 Like

rice skipper ( पाणे गुंडाळणा री अळी आहे ) नियंत्रणासाठी Trizophos ४०% EC @३० मिली प्रती दहा लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.