Harbra

harbhra pikamadhe mar aahe

पिकांना पुरेसा पाणी देण्याची सोय करावी, फवारणी मधून मित्थिल थायफिनेट(रोको)@२५ ग्रॅम/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.