Halad

Halad pivali paddle ahe konti favarni geu

EDTA अवस्थेतील फेरस सल्फेट @२० ग्रॅम + अमिनो /फ्लुविक असीड@३० मिली /१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.