Ha konta rog ahe

ha konta rogahe yela konti favarni karave lagel

1 Like

विष्णू जी काही पाणे आंतरमशागत दरम्यान माती पानावर पडली होती काय