GOSAVLEVAR nagali padlelee ahe

Gosavalevar nagalee padlelee ahe tyavar uyay kay

नाग अळी नियंत्रणासाठी क्लोरोपायरीफॉस २०%@३० मिली+ निंबोळी अर्क@२० मिली/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.