Ghau

pani deva lagan ka kath talab laganka

अजून एक पाणी देण्याची आवश्यकता भासेल.

पाणी कमी पडलं तर दाणे व्यवस्थित पोसणार नाही.